JUDUL BUKU FUNGSI DAN MAKNA RITUAL TOLAK BALA MELAYU SERDANG (Edisi Revisi)

Deskripsi :

Perubahan sosial adalah perubahan dalam institusi sosial dalam komuniti yang mempengaruhi sistem sosial dalam kehidupan komuniti atau individu, termasuk nilai, sikap dan corak lakuan dalam komuniti. Ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan impak yang kuat dalam perubahan sosial budaya, seperti kemunculan life style, reka ulang warisan budaya dan global solidarity. Kegiatan ini mencuba mengenal pasti proses perubahan makna dan fungsi ritual tolak bala pada kaum Melayu Serdang.

Pelaksanaan ritual tolak bala di kaum Melayu Serdang di Kampung Bagan Serdang Kecamatan Pantai Labu menjadi perhatian penyelidik.Ada warisan budaya kaum Melayu Serdang yang mengalami proses transformasi dari adanya silang budaya asing ke tanah Melayu. Sehingga terdapat perubahan dalam fungsi dan makna Prosesi Ritual Tolak Bala Melayu Serdang dalam di sana. Di samping itu, pelaksanaan ritual menolak penegasan orang Melayu Serdang yang mengamalkan pelibatan roh jahat.

Dengan upacara tolak bala itu, nilai-nilai harmoni dan kebersamaan serta kerjasama bersama antara orang-orang di Kampung Bagan Serdang. Perwujudan tradisi tidak boleh dipisahkan daripada peranan komuniti sokongan untuk menegaskan bahawa masyarakat mempunyai sistem nilai yang mengatur tata kehidupan masyarakat.

JUDUL BUKU :
FUNGSI DAN MAKNA RITUAL TOLAK BALA MELAYU SERDANG (Edisi Revisi)
PENGARANG :
Sutikno, Rahmat Kartolo dan Enny Fitriani
NO ISBN :
978-623-6506-93-6
TAHUN :
2020